messager
 
เทศบาลตำบลท่าเกษม call 04ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
insert_drive_file 05ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าเกษม grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ No Gift Policy 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
นโยบายไม่รับของขวัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง รายงานการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50

chat_bubble 020ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2564
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย12 แยก 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview297
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview301
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview294
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมชุดโซฟา ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๐๓-๕๑-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview278

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ 2564
แผนก่อสร้าง คสล.ถนนเทศบาลซอย1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview371
แผนซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกถนนเทศบาลซอย 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview318
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview363
แผนซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview476
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview348

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

folder 020ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
ประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง โครงการเปิดอาคารสำนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview153