เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
folder 031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file รายงานผลสรุปข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview188
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 รอบ หกเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview243
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview257

folder 033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file การมีส่วนร่วมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โครงการคัดแยกขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview225
insert_drive_file การมีส่วนร่วมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โครงการสัตว์ปลอดโรค poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview227
insert_drive_file ประกาศกำหนดนโยบายและมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview237
insert_drive_file พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(Mou)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
insert_drive_file 033กิจกรรมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview241

folder 034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
insert_drive_file ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565" poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview152
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview164
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139
photo ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview162

folder 035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file กิจกรรมมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สภาเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ และพลังมวลชน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการแสดงจุดยืน (ZEROTOLERANCEX) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81
insert_drive_file การมีส่วนร่วมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview251
photo กิจกรรมมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สภาเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ และพลังมวลชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview253