เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
check_circle ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป. รอปรับปรุง
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป.

รอปรับปรุง
check_circle สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
insert_drive_file สภาพและข้อมูลพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61

check_circle ประวัติความเป็นมา
insert_drive_file ประวัติความเป็นมา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57

check_circle วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจหน่วยงาน

"เมืองการศึกษาเด่น  เน้นคุณภาพชีวิต 

สัมฤทธิ์ด้วยธรรมมาภิบาล  บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน"
 
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจหน่วยงาน

"เมืองการศึกษาเด่น  เน้นคุณภาพชีวิต 

สัมฤทธิ์ด้วยธรรมมาภิบาล  บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน"
 
check_circle แหล่งท่องเที่ยว
ละลุ

ละลุ

เป็นปราฎกการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับผืนดินในพื้นที่ของสองหมู่บ้าน ในตำบลทัพราช อำเภอตามพระยา จังหวัดสระแก้ว

นั้นคือการกัดเซาะของลมและน้ำ ทำให้ผิหน้าของผืนแผ่นดินที่มีความนิ่มยุบตัวลงไปคงเหลือไว้เพียงส่วนที่แข็งแกร่ง

ยืนตระหง่านเป็นกำแพลงและเสารรูปทรงแปลกตานั้นเอง

  

  

ปราสาทเขาน้อย

ปราสาทเขาน้อย หรือปราสาทเขาน้อยสีชมพู 

เป็นปราสาทหินที่เชื่อว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูสันนิษฐานว่าปราสาทนี้สร้างในพุทธศตวรรษ

ที่ 12 และมีการบูรณปฏิสังขรณ์ในพุทธศตวรรษที่ 15  ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยสีชมพู ในเขตตำบล

คลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว

ห่างจากพรมแดน ไทย - กัมพูชา ประมาณ  1 กิโลเมตร 

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ  โดยประกาศในราชกิจานุเบกษา     

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478

  

อุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทสด๊กก๊อกธม
อุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทสด๊กก๊อกธม หรือปราสาทสด็อกก็อกธม
 
เป็นปราสาทขอม เป็นโบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว 
ตั้งอยู่ ในเขตพื้นที่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
อยู่ห่างจากอำเภออรัญประเทศไปทางทิศตวันออกเฉียงเหนือประมาณ 35 กิโลเมตร 
 
  
สวนสาธารณะและสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลท่าเกษม

  

  

  

  

อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา

ตู้ ปณ. 55  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 27000

โทร  037-556500 , 037-243775 , 037-246100 โทรสาร 037-243774

  

     จุดชมวิวิ 25 กม. จนท.ให้ขึ้นไม่เกินเวลา 18.00 น.                      เส้นทางธรรมชาติ

  

                          มีฤดูผีเสื้อตามฤดูกาล

        

แหล่งท่องเที่ยว
ละลุ

ละลุ

เป็นปราฎกการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับผืนดินในพื้นที่ของสองหมู่บ้าน ในตำบลทัพราช อำเภอตามพระยา จังหวัดสระแก้ว

นั้นคือการกัดเซาะของลมและน้ำ ทำให้ผิหน้าของผืนแผ่นดินที่มีความนิ่มยุบตัวลงไปคงเหลือไว้เพียงส่วนที่แข็งแกร่ง

ยืนตระหง่านเป็นกำแพลงและเสารรูปทรงแปลกตานั้นเอง

  

  

ปราสาทเขาน้อย

ปราสาทเขาน้อย หรือปราสาทเขาน้อยสีชมพู 

เป็นปราสาทหินที่เชื่อว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูสันนิษฐานว่าปราสาทนี้สร้างในพุทธศตวรรษ

ที่ 12 และมีการบูรณปฏิสังขรณ์ในพุทธศตวรรษที่ 15  ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยสีชมพู ในเขตตำบล

คลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว

ห่างจากพรมแดน ไทย - กัมพูชา ประมาณ  1 กิโลเมตร 

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ  โดยประกาศในราชกิจานุเบกษา     

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478

  

อุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทสด๊กก๊อกธม

อุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทสด๊กก๊อกธม หรือปราสาทสด็อกก็อกธม
 
เป็นปราสาทขอม เป็นโบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว 
ตั้งอยู่ ในเขตพื้นที่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
อยู่ห่างจากอำเภออรัญประเทศไปทางทิศตวันออกเฉียงเหนือประมาณ 35 กิโลเมตร 
 
  
สวนสาธารณะและสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลท่าเกษม

  

  

  

  

อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา

ตู้ ปณ. 55  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 27000

โทร  037-556500 , 037-243775 , 037-246100 โทรสาร 037-243774

  

     จุดชมวิวิ 25 กม. จนท.ให้ขึ้นไม่เกินเวลา 18.00 น.                      เส้นทางธรรมชาติ

  

                          มีฤดูผีเสื้อตามฤดูกาล

        

บุคลากรภายใน
check_circle ผู้บริหารองค์กร
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder 038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
โครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี
folder โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
folder ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
แจ้งเหตุ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 116
เดือนนี้ 7,132
เดือนที่แล้ว 10,408
ทั้งหมด 26,982