เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
folder O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
insert_drive_file รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file การวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลท่าเกษม การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file รายงานผลการปรับปรุงเว๊ปไซต์เทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปี 2564 ในการบริหารความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file กิจกรรมดำเนินงานบริหารความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1