เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
chat_bubble 022ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเกษม ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศขายเอกสาร งานถนนเทศบาลซอย 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจ้างกั้นกระจกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโคมไฟถนนหลอด LED พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร พร้อมสกรีนโลโก้เทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำปฏิทิน อปท. ประจำปีพุทธศักราช 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่่าเกษม) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวคอนกรีต และผิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ถนนเทศบาลซอย 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
1 - 20 (ทั้งหมด 78 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder 038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
โครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี
folder โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
folder ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
แจ้งเหตุ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 61
เดือนนี้ 7,077
เดือนที่แล้ว 10,353
ทั้งหมด 26,927