เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
folder ITA การบริหารงานการเงินการคลัง
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบการเงินการคลัง สิ้นสุดปี 2563(สตง.) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน ตค..63 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน กย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบการเงินการคลัง อปท. ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินจาก สตง. poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder 038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
โครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี
folder โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
folder ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
แจ้งเหตุ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 181
เดือนนี้ 7,197
เดือนที่แล้ว 10,473
ทั้งหมด 27,047