เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
folder ร่วมใจต้านการทุจริตคอรัปชั่น
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
photo ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการคอรัปชั่น 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file รายงาน ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเกษม รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file ช่องทางร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file ช่องทางร้องเรียนประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1