เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
ปลัดเทศบาล
โทร : 086-7331693
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
ปลัดเทศบาล
โทร : 086-7331693
นางสาวเกตน์นิภา ไกรจะบก
รองปลัดเทศบาล
โทร : 088-2992639
นางสาวเกตน์นิภา ไกรจะบก
รองปลัดเทศบาล
โทร : 088-2992639
นายสุริยา ผลาหาญ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร : 086-5539116
นายสุริยา ผลาหาญ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

โทร : 086-5539116
นางศิริพร ชาญชาติณรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : โทร.086-1472525
นางศิริพร ชาญชาติณรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : โทร.086-1472525
นายเฉลย ธนะภูมิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : โทร.081-8637994
นายเฉลย ธนะภูมิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : โทร.081-8637994
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
ปลัดเทศบาล รักษาการ ผอ.กองการศึกษา
โทร : โทร.086-7331693
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
ปลัดเทศบาล รักษาการ ผอ.กองการศึกษา

โทร : โทร.086-7331693
นายณดนธ์ พรศิลป์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายณดนธ์ พรศิลป์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder 038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
โครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี
folder โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
folder ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
แจ้งเหตุ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 125
เดือนนี้ 7,141
เดือนที่แล้ว 10,417
ทั้งหมด 26,991