เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
account_box กองการศึกษา
นายวิบูลสุข ตัณจักวรานนท์
ปลัดเทศบาลรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 087-4846991
นางสาวกรัณฑ์รัตน์ สำเร็จ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร :
นางสุกัญญา พูลจวง
ครู คศ.๑
โทร : 087-6013967
นางสาวภัทชรา คนมั่น
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัจฉรา มะลอย
ครูผู้ดูแลเด็ก