เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
account_box กองช่าง
นายเฉลย ธนะภูมิชัย
ผู้อำนวยกองช่าง
นายเฉลย ธนะภูมิชัย
ผู้อำนวยกองช่าง
นายประดิษ ยังกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายประดิษ ยังกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปรีชา พลูเมือง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายปรีชา พลูเมือง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางส้มเน้ย ตามศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางส้มเน้ย ตามศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder 038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
โครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี
folder โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
folder ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
แจ้งเหตุ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 71
เดือนนี้ 7,087
เดือนที่แล้ว 10,363
ทั้งหมด 26,937