เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลท่าเกษม [8 เมษายน 2564]
ขอแสดงความยินดีกับสภาเด็กเทศบาลตำบลท่าเกษม ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 [27 มีนาคม 2564]
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เทศบาลตำบลท่าเกษม [26 มีนาคม 2564]
กิจกรรมรณรงค์ " ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ประจำปี 2564 [26 มีนาคม 2564]
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 [24 มีนาคม 2564]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน [23 มีนาคม 2564]
พิธีลงนามบันทึกตกลง(MOU)
พิธีเปิดป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เทศบาลตำบลท่าเกษม บริการจุดคัดกรอง ตามมาตรการตรวจคัดกรอง การเฝ้าระวัง ป้องการ และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่
1 - 10 (ทั้งหมด 82 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder 038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
โครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี
folder โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
folder ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
แจ้งเหตุ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 151
เดือนนี้ 7,167
เดือนที่แล้ว 10,443
ทั้งหมด 27,017