เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่าเกษม [12 พฤษภาคม 2565]
การบริหารสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 15 ท้ายซอย [2 พฤษภาคม 2565]
โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของจังหวัดสระแก้ว [11 เมษายน 2565]
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต การทำผ้ามัดย้อมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเกษม [24 มีนาคม 2565]
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่สาธารณะ เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนมีนาคม 2565 [23 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เชิดชู เกียรติให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) [22 มีนาคม 2565]
เตรียมความพร้อมจัดงาน"วันท้องถิ่นไทย"ประจำปี 2565 [16 มีนาคม 2565]
การประชุมและการสัมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 [14 มีนาคม 2565]
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปี 2565 [4 มีนาคม 2565]
โครงการ :เชิดชูเกียรติยกย่องคนดีศรีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเกษม [22 กุมภาพันธ์ 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 138 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14