เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 [31 สิงหาคม 2565]
โครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปีงบประมาณ 2565 [21 กรกฎาคม 2565]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมัน ควบคุมจำนวนสัตว์ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ... [7 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว [30 พฤษภาคม 2565]
โครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่าเกษม [12 พฤษภาคม 2565]
การบริหารสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 15 ท้ายซอย [2 พฤษภาคม 2565]
โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของจังหวัดสระแก้ว [11 เมษายน 2565]
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต การทำผ้ามัดย้อมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเกษม [24 มีนาคม 2565]
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่สาธารณะ เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนมีนาคม 2565 [23 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เชิดชู เกียรติให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) [22 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 - 10 (ทั้งหมด 143 รายการ)