เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสังขาล จันลา รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม เป็นประธานเปิดโโครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าเกษม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน ชุมชน และวัด 3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 4. เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ผู้โพส : admin