เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวรุจิรา พงศ์พันธ์ุพิเชฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยและโทษทางกฎหมายของยาเสพติด และพืชกัญชากัญชง 3.เพื่อสร้างเครือข่ายแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลท่าเกษมอย่างเป็นระบบ
ผู้โพส : admin