เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเพื่อเป็นการป้องกันไวรัส COVID – ๑๙
รายละเอียด : วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลท่าเกษม รวมพลังสำนักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองคลัง กองการศึกษา และกองช่าง เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาล ในกิจกรรม Big Cleaning Day ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลตำบลท่าเกษม กลุ่มเป้าหมายประเภท ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ปั๊มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า และตลาด เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเกษม อีกทั้งยังเป็นการทำงานแบบเชิงรุกในระดับพื้นที่ สร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วย ล้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเพื่อเป็นการป้องกันไวรัส COVID – ๑๙ ไม่ให้แพร่ระบาดต่อเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ
ผู้โพส : admin
ผู้บริหารองค์กร
นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder 038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
แจ้งเหตุ
ปปช.

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 121
เดือนนี้ 7,312
เดือนที่แล้ว 14,608
ทั้งหมด 33,865