เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
การบริหารสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 15 ท้ายซอย
รายละเอียด : การบริหารสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 15 ท้ายซอย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่าเกษมกำหนด งบประมาณ 800,000.00 บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ 001/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 โดย บริษัท ดี เค ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้รับจ้าง
ผู้โพส : admin