เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
รายละเอียด : เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้เข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ปฏิบัติงานได้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder 038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
โครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี
folder โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
folder ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
แจ้งเหตุ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 163
เดือนนี้ 7,179
เดือนที่แล้ว 10,455
ทั้งหมด 27,029