เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โครงการ กิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : วันที่ 14 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้จัดโครงกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายวิเชียร สุคธประทีป นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเองของผู้สุงอายุ 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าตนเองจากการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 3. ผู้ให้ผู้สูงอายุเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ผู้โพส : admin