messager
 
เทศบาลตำบลท่าเกษม call 04ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการเพิ่มสมรรถนะในการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : วันที่ 22 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้จัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการเพิ่มสมรรถนะในการปฎิบัติงาน โดยมี นายวิเชียร สุคธประทีป นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลท่าเกษม ได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี ๒. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลท่าเกษม ได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ผู้โพส : admin