เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมัน ควบคุมจำนวนสัตว์ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕66
รายละเอียด : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร สุคนธประทีป เป็นประธานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันควบคุมจำนวนสัตว์ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕66 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อสม เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าเกษม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง
ผู้โพส : admin