เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
รายละเอียด : วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเกษม ได้จัด กิจกรรม “ หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” นายวิเชียร สุคนธประทีป นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม พร้อมด้วย นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์ ปลัดเทศบาลฯ ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยตามกลยุทธ์ 4 H ได้แก่ ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านทักษะฝีมือ ด้านสุขภาพ และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับอาหารที่ปลอดภัย มีสุขภพ แข็งแรงเติบโตสมวัย ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี ตามโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย
ผู้โพส : admin