เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ผู้บริหารองค์กร
นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แจ้งเหตุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder 032ช่องทางการรับฟังความเห็น
ข้อมูลข่าวสาร
date_range 04แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder 04แผนยุทธศาสตร์
folder 010แผนการดำเนินงานประจำปี
folder 011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
folder 012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder 013คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการการบวนงาน
folder 014คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
folder 015 ข้อเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
folder 016แบบรายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
folder 018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder 018 เทศบัญญัติ
folder 019รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
folder 020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder 021แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
folder 022ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder 023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
folder 024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 225

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 อยากทราบว่าผู้ที่ยังไม่ทันได้ฉีดวัคฉีนเข็มแรก แต่ยังรอวันนัดหมายในการฉีดวัคฉัน สามารถเดินทางเข้าจังหวัดได้ไหม

ได้คะแต่ถ้าท่านมาจากกลุ่มเสี่ยงกรุณารายงานตัวก่อนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเกษม คะ

(โดย:นาย อนุสรณ์ สุพันธ์ เขียนเมื่อ:23 ตุลาคม 2564)

ขออนุญาตสอบถามครับ มีต้นไม้ใหญ่ ซอยบ้านผม เลขที่ 602 หมู่ 2 มีแห้งเกรงว่าจะหักมาด้วยรถที่ขับผ่านไปมา จะขอความอนุเคราะห์เทศบาลมาตัดกิ่งไม้ได้ไหมครับ

ได้คะ ประสานให้เจ้าหน้าที่ นายสนอง นะธิศรี ดำเนินการแล้วคะ

(โดย:นายจรูญ เทศสวัสดิ์ เขียนเมื่อ:24 มีนาคม 2564)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว