ชื่อเรื่อง : แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : j8LeQcgWed101321.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้