ชื่อเรื่อง : เทศบาลท่าเกษม ขอเชิญข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม อบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ : ypIpy0YWed92823.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป