ชื่อเรื่อง : App พ้นภัย แจ้งข่าวไว ช่วยได้เร็ว
ชื่อไฟล์ : gDxxkSoMon40630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : "พ้นภัย" เป็นแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อการแจ้งภัยพิบัติ และร้องขอความช่วยเหลือ รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานสามารถเห็นภาพรวมของการร้องขอ และให้ความช่วยเหลือได้พร้อมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดความคลาดเคลื่อน ขาดความชัดเจนของข้อมูล ความล่าช้าในการขนส่งทรัพยากร รวมถึงการส่งต่อข้อมูลผู้ประสบภัย