ชื่อเรื่อง : ประกาศ เทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ชื่อไฟล์ : ulkd1BHWed102717.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้