ชื่อเรื่อง : คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
รายละเอียด : การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
ชื่อไฟล์ : 4qgraFsWed30059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้