ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง