ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กจ 3229 สระแก้ว ครุภัณฑ์หมายเลข 001-59-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง