ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 12/4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง