ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-52-0002 หมายเลขทะเบียน 81-1897 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง