ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ ๖๘๔ สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๖๐-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง