ชื่อเรื่อง : ซื้อแบบหล่อคอนกรีต(Molds) แบบหล่อทรงเหลี่ยม ขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ ซม.มีความหนา ๑ ซม.สามารถแยกออกได้ และประกอบกันได้สนิท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง