ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรั้วภายในสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง