ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนก 136 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง