ชื่อเรื่อง : จ้างทำชุดกีฬาสำหรับแข่งกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง