ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอยเล้าไก่ แยก 4/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง