ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย 12ทับ4 แยก 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง