เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
folder 038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
photo โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file แผนปฏิบัติการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file แผนปฏิบัติการส่งเสริมองคฺ์กรคุณธรรมเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file รายงานผลโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file ประกาศแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรองค์ ด้านจริยธรรมคุณธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
insert_drive_file ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1