messager
 
เทศบาลตำบลท่าเกษม call 04ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
folder 027การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
แผนปฏิบัติการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
แผนปฏิบัติการส่งเสริมองคฺ์กรคุณธรรมเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
รายงานผลโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
ประกาศแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
การเสริมสร้างวัฒนธรรองค์ ด้านจริยธรรมคุณธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
การเสริมสร้างวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1