เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
account_box ผู้นำชุมชน
นางกนกพร วรเวก
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 1
โทร : 081-0017062
นางกนกพร วรเวก
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 1
โทร : 081-0017062
นายสิริชัย สมใจ
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 2
โทร : 089-2465002
นายสิริชัย สมใจ
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 2
โทร : 089-2465002
นางอาภา วิบูลย์เพ็ง
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 3
โทร : 089-0574988
นางอาภา วิบูลย์เพ็ง
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 3
โทร : 089-0574988
นางพะเยาว์ บุญสร้าง
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 4
โทร : 097-1592697
นางพะเยาว์ บุญสร้าง
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 4
โทร : 097-1592697
นายดนัย จำจด
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 5
โทร : 081-6535441
นายดนัย จำจด
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 5
โทร : 081-6535441
นางประภา ด่านอาษา
ประธาน อสม.เทศบาลตำบลท่าเกษม
นางประภา ด่านอาษา
ประธาน อสม.เทศบาลตำบลท่าเกษม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder 038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
โครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี
folder โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
folder ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
แจ้งเหตุ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 147
เดือนนี้ 7,163
เดือนที่แล้ว 10,439
ทั้งหมด 27,013