เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106



ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
folder 042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file การซักซ้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานการประชุมการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลท่าเกษมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder 038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
โครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี
folder โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
folder ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
แจ้งเหตุ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 81
เดือนนี้ 7,097
เดือนที่แล้ว 10,373
ทั้งหมด 26,947