messager
 
เทศบาลตำบลท่าเกษม call 04ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เดิม) ถนนเทศบาลซอย 15 (อ่างศิลา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิก ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ล้อยาง ๔ ล้อ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างปรับปรุงเครื่องเล่นสไลด์เดอร์ภายในสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลท่าเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย 15 แยก 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่าเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย 12ทับ4 แยก 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่าเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอยเล้าไก่ แยก 4/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย 2 กิจเกษม แยก 4 (ท้ายซอย) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่าเกษม(ธ.ค.65-พ.ค.66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ดูแล และทำความสะอาดสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับและตัดหญ้าเกาะกลางถนนพร้อมปรับภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับและตัดหญ้าเกาะกลางถนนพร้อมปรับภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับและตัดหญ้าเกาะกลางถนนพร้อมปรับภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับและตัดหญ้าเกาะกลางถนนพร้อมปรับภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเก็บ ขน ขยะมูลฝอย เพื่อนำไปกำจัด และเก็บ กวาด ทำความสะอาดถนนหรือทางเดินสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างซ่อมแซมรั้วภายในสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด บริเวณถนนสุวรรณศร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวคอนกรีตเดิม ถนนเทศบาลซอยอ่างศิลา (เลียบทางรถไฟ) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลท่าเกษมกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานห้องสำนักปลัด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร และห้องกองคลัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวคอนกรีตเดิม ถนนเทศบาลซอย ๑๓ แยก ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลท่าเกษมกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 12/4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานห้องสำนักปลัดและห้องกองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed ซื้อจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงสำหรับอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 154
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่าเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย๓/๒ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ กลางถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐เมตร (มอก.ชั้น ๓) และบ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย3 เชื่อมถนนเทศบาลซอย 1/1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ข้างผิวจราจร) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) และบ่อพักขนาด 1.00x0.1.00เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอยเล้าไก่ แยก 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 394 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,576 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 13 แยก 1 ท้ายซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 15 ท้ายซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 186
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 210
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 248
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 242
rss_feed ซื้อซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 300
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย 12 แยก 4 ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 260
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย 12/1 พร้อมวางท่อระบายน้ำ(ข้างผิวจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 251
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย 12 แยก 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 281
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 347
rss_feed จ้างจ้างเหมาเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 402
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าคอนกรีตเดิม ถนนเทศบาลซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 378
1 - 50 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2