เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
folder 025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
find_in_page ประกาศนโยบายในการบริหารพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
insert_drive_file นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview209

folder 026การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานผลการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview201
insert_drive_file รายงานวิเคราะห์ผลการบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview198
insert_drive_file โครงการ "คนดีศรีท่าเกษม" ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
insert_drive_file แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview222
description การวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลังเพิ่มของพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลท่าเกษม เฉพาะ ข้อ 9 ปี 64-66 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview233

folder 028รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview209
insert_drive_file คำสั่งให้ข้าราชการพนักงานเข้าอบรม/กิจกรรม ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185
insert_drive_file รายผลการดำเนินงานโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview202
insert_drive_file รายงานและวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview258

folder 027หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร
เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

folder 027การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
folder 027หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file แผนการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลท่าเกษม grade
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์การสรรหา การบรรจุแต่งตั้งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ และพนักงานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62

folder 027หลักเกณ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรภายใน
folder 027หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58