เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
folder 023นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
find_in_page ประกาศนโยบายในการบริหารพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview165
insert_drive_file นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview274
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview305

folder 024การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file รายงานผลการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview296
insert_drive_file รายงานวิเคราะห์ผลการบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview291
insert_drive_file โครงการ "คนดีศรีท่าเกษม" ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview188
insert_drive_file แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview313

folder 026รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
insert_drive_file รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview148
insert_drive_file รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview298
insert_drive_file คำสั่งให้ข้าราชการพนักงานเข้าอบรม/กิจกรรม ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview270

folder 025หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110

folder 025การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview221

folder 025หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file แผนการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์การสรรหา การบรรจุแต่งตั้งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ และพนักงานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview142
insert_drive_file การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146

folder 025หลักเกณ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรภายใน
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92

folder 025หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119