เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
check_circle เทศบาลตำบลท่าเกษม
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลท่าเกษม [8 เมษายน 2564]
ขอแสดงความยินดีกับสภาเด็กเทศบาลตำบลท่าเกษม ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 [27 มีนาคม 2564]
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เทศบาลตำบลท่าเกษม [26 มีนาคม 2564]
กิจกรรมรณรงค์ " ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ประจำปี 2564 [26 มีนาคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) grade
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ของเทศบาลตำบลท่าเกษม
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
photo เทศบาลท่าเกษม ขอเชิญข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม อบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  
insert_drive_file แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file โครงการคนดี ศรีท่าเกษม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
insert_drive_file ประกาศขายเอกสาร ถนนเทศบาลซอย13 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66

chat_bubble 022ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
ประกาศขายเอกสาร งานถนนเทศบาลซอย 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
ประกาศผู้ชนะการจ้างกั้นกระจกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview16
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview16
folder ITA การพัฒนารายได้ท้องถิ่น
มาตราการดูแลผลกระทบการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
รายผลการสำรวจข้อมูล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86

folder ITA การบริหารงานการเงินการคลัง
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
รายงานผลการตรวจสอบการเงินการคลัง สิ้นสุดปี 2563(สตง.) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

https://www.youtube.com/watch?v=oOD90Yp27Do

language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder 038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
โครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี
folder โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
folder ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
แจ้งเหตุ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 96
เดือนนี้ 7,112
เดือนที่แล้ว 10,388
ทั้งหมด 26,962

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร