เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
folder 023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือน มี.ค. 64
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือน ก.พ.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือน ม.ค.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน ตค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder 038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
โครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี
folder โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
folder ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
แจ้งเหตุ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 97
เดือนนี้ 7,113
เดือนที่แล้ว 10,389
ทั้งหมด 26,963