เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่าเกษม
รายละเอียด : เทศบาลตำบลท่าเกษม นำโดยนายวิเชียร สุคนธประทีป นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดและเปิดทางน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่าเกษม ทั้ง 5 ชุมชน ตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม ในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด กำจัดเศษขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และดินโคลนต่าง ๆ ออกจากท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับประชาชน ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือทิ้งขยะลงพื้น เพราะขยะนั้นอาจปลิวลงท่อระบายน้ำและเกิดการอุดตันได้ ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลง ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้าใกล้บริเวณทางเท้า ไม่ทิ้งเศษอาหารไขมันลงมาตามท่อ ทำให้คราบเศษอาหารไขมันสะสมจนท่ออุดตันและเกิดมลภาวะน้ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็น เพื่อช่วยรักษาความสะอาดของบ้านเมืองให้น่าอยู่ และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
ผู้โพส : admin